Take a fresh look at your lifestyle.

‘Chồng muốn tôi tự nuôi con và vẫn có của để dành’

12

Một mình lo sinh hoạt phí trong nhà và nuôi con, Tâm An vẫn không khiến chồng hài lòng vì không có khoản dư mỗi tháng. Việc cô từ bỏ việc cho thu nhập tốt để chăm con “thổi bùng” xích mích gia đình.

Nguyễn Hằng

Chia sẻ thông tin, câu hỏi tại đây hoặc podcast@thich8.net

Điện thoại: 0833553386

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM