Take a fresh look at your lifestyle.

‘Trở Về Nhà’ cùng Bức Tường sau 2 thập kỷ nhung nhớ

Sân khấu Trở Về Nhà được thiết kế mang tinh thần rock mạnh mẽ với biểu tượng chữ W mãnh liệt và ẩn ý: The Wall (Tên khai sinh ban đầu của Bức Tường); Work (Làm việc – cống hiến); Win (Thành công); Way back home (Trở về nhà).