Take a fresh look at your lifestyle.
Đang xem các bài viết trong chuyên mục

Chia sẻ

Cách chèn checkbox trên Google Sheets

Khi làm việc với nội dung dưới dạng danh sách tùy chọn, khi thêm checkbox sẽ giúp bạn sễ dàng hơn trong việc quản lý. Trên Google Sheets, tính năng thêm checkbok hay hộp kiểm đã được thêm vào công cụ soạn thảo trực tuyến này.

Cách tạo danh sách xổ xuống trên Google Sheets

Hiện tại Google Sheet đang được nhiều cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn để xử lý dữ liệu, và khi xử lý dữ liệu trên Google sheet sẽ gặp phải các trường hợp cần tạo danh sách xổ xuống để lựa chọn (drop-list) thay vì phải xử lý dữ liệu bằng tay…