Take a fresh look at your lifestyle.

Trăm việc thiện chữ hiếu đứng hàng đầu

Phan Tông sống ở thời nhà Tấn, anh có một người cha già đã hơn 70 tuổi. Khi Tôn Ân tạo phản, cuộc sống của người dân trở nên rất hỗn loạn, khi cướp tràn đến thôn làng, Phan Tông liền cõng cha trên lưng chạy…

Một lời cảnh tỉnh hơn ngàn lời khen nịnh

Người không phải bậc thánh nhân, khó tránh khỏi có những lúc mắc sai lầm, thực thi công việc không tốt. Lúc đó, một gậy cảnh tỉnh chắc chắn là có lợi ích hơn ngàn lời khen nịnh. Lưu Bang năm xưa khi mới tiến…

Nên biết ăn năn hối lỗi, làm việc thiện khi còn sống

Nguồn ảnh: facebook Trong năm nghìn năm văn minh Trung Hoa, các nguyên tắc kính trời, tin thần, “thiện ác thiện báo, ác hữu ác báo” đã ảnh hưởng đến rất nhiều người trên thế gian. Tại sao người xưa nói những sự…

Hiền nhân và bốn con thú

Ảnh: dusheng.org Trong một kiếp, Đại Bi Bồ tát tái sinh thành một con thỏ. Lúc bấy giờ, có một Vị Bà La Môn 120 tuổi, chưa từng kết hôn, xa rời sắc dục, ẩn cư trong núi không cầu mong sự giàu sang thịnh vượng ở…

Vận may rủi không theo ý muốn mà do đối nhân xử thế

Nguồn ảnh: facebook Sống trên đời, ai mà không mong muốn bình yên, hạnh phúc? Nhưng để có được những phần thưởng xứng đáng này, không còn cách nào khác là phải chú tâm vào  việc tích đức và làm điều thiện, vì…

Chúng ta nên tin vào sự tồn tại của Thần

Ảnh: vchiase.info Trong cuộc sống thực tại cho dù chúng ta đang bận rộn, hay đang nhàn nhã thoải mái thì những việc tốt hay xấu của bản thân cũng đều là so sánh với ngày hôm qua hoặc so sánh với những người xung quanh. Bạn có từng…